Nút giao thông khác mức

Nút giao thông khác mức là loại nút giao thông tại đó các đường đi trên các độ cao khác nhau để tránh xung đột giữa các luồng giao thông. Để chia các đường theo các độ cao khác nhau, có thể dùng cầu vượthầm giao thông. Kiểu nút giao thông dùng cầu vượt gọi là nút giao thông lập thể.

Nút giao thông khác mức có tác dụng hạn chế ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông. Nhược điểm của nút giao thông khác mức là chi phí xây dựng tốn kém.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • "Nút giao thông" của tác giả Nguyễn Xuân Vinh do nhà xuất bản giao thông vận tải xuất bản năm 1999.
  • "Nút giao thông trên đường ô tô" - Tập 1: " Nút giao thông cùng mức " của đồng tác giả GS.TS Đỗ Bá Chương và PGS.TS Nguyễn Quang Đạo do nhà xuất bản giáo dục xuất bản năm 2000.