Nước ngọt (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Nước ngọt trong tiếng Việt có thể là: