Nậm Dẩn là một con sông đổ ra Sông Chảy ở huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Sông có chiều dài 15 km và diện tích lưu vực là 150 km² [1][2][3][4].

Nậm Dẩn
Vị trí
Quốc giaViệt Nam
Đặc điểm địa lý
Thượng nguồn 
 • cao độ?
Cửa sôngSông Chảy
 • cao độ
?
Độ dài15 km
Diện tích lưu vực150 km²
Lưu lượng?

Dòng chảy sửa

Nậm Dẩn bắt nguồn từ xã Nậm Dẩn huyện Xín Mần, chảy đến thị trấn Cốc Pài thì đổ ra Sông Chảy [3].

Nậm Dẩn không phải sông liên tỉnh như "Danh mục lưu vực sông liên tỉnh" biên tập [1]. Một số văn liệu viết chệch tên thành Nấm Dẩn.

Tham khảo sửa

  1. ^ a b Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 30/12/2018.
  2. ^ Bản đồ Hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Bản đồ, 2004.
  3. ^ a b Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48-29D. Cục Đo đạc và Bản đồ, 2004.
  4. ^ Thông tư 21/2013/TT-BTNMT ngày 01/08/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư... phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Giang. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 30/12/2018.

Xem thêm sửa


Liên kết ngoài sửa