Nậm Lúc (định hướng)

Nậm Lúc có thể là:[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/03/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 25/11/2019.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48-39 B&D. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  3. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48-40 C&D. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
Ghi chú
  • Trong tiếng Thái - Tày "Nậm" có nghĩa là nước, sông, suối.
  • Tên gọi Nậm Lúc theo tiếng Tày có nghĩa là "nhiều nước".