Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái

Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái là một cụm từ trong giáo lý Kitô giáo khi đề cập đến thái độ ứng phó trước sự xúc phạm mà không trả thù. Câu nói này của Chúa Giêsu trích từ bài giảng trên núi được ký thuật trong Phúc Âm Mátthêu là đồng nghĩa với câu "hãy yêu thương kẻ thù" và là nghịch đảo của câu "Mắt đền mắt, răng đền răng".

Chú thíchSửa đổi