Nội các Abe lần thứ hai

Nội các Abe lần 2 (第2次安倍内閣 (Đệ nhị An Bội nội các) Dainiji Abe Naikaku?) là nội các Nhật Bản, thành viên của Hạ Nghị viện Nhật Bản do Thủ tướng Abe Shinzo (chủ tịch đảng Dân chủ Tự do) chỉ định thành lập vào ngày 26 tháng 12 năm 2012, sau khi cuộc bầu cử Hạ viện. Đứng đầu nội các Abe là Thủ tướng Abe Shinzo. Ngày 3 tháng 9 năm 2014, Nội các Abe lần 2 được giải thể với 11 bộ trưởng đồng loạt từ chức. Nội các tồn tại được 617 ngày

Các thành viên nội cácSửa đổi

(Danh sách dưới có một số chỗ không đúng do cập nhật chậm)

Chức danh Họ và tên Hình ảnh Thành viên của Chuyên trách Ghi chú
Thủ tướng
Abe Shinzo   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Phó Thủ tướng

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bộ trưởng Nội các Đặc trách
(Khu vực Tài chính)
Asō Tarō
&0000000000000007.0000007 năm, &0000000000000100.000000100 ngày
  Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Bộ Tổng hợp

Bộ trưởng Nội các Đặc trách
(Cải cách Phân quyền
Địa phương)
Shindo Yoshitaka   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Tanigaki Sadakazu   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Toshimitsu Motegi   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Giáo dục và Khoa học
Shimomura Hakubun   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội
Norihisa Tamura   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Hayashi Yoshimasa   Thượng nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp
Hiroshi Kajiyama   Thượng nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Nội các Đặc trách
(Vấn đề Bồi thường và Hỗ trợ nạn nhân thảm họa hạt nhân)
Motegi Toshimitsu   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Bộ Đất đai,
Cơ sở hạ tầng,
Giao thông vận tải và
Du lịch
Ota Akihiro Hạ nghị sĩ
Đảng Công minh
- -
Bộ trưởng Bộ Môi trường

Bộ trưởng Nội các Đặc trách
(Đối phó Thảm họa)
Ishihara Nobuteru   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Onodera Itsunori   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Chánh Văn phòng Nội các
Suga Yoshihide   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Bộ Phục hưng
Nemoto Takumi   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Chủ tịch Ủy ban An toàn Quốc gia

Bộ trưởng Nội các Đặc trách
(Đối phó Thảm họa)
Furuya Keiji   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Nội các Đặc trách
(Vấn đề Okinawa và
Lãnh thổ phương Bắc)
(Vấn đề Chính sách Phát triển Khoa học)
(Vấn đề Vũ trụ)
'
Yamamoto Ichita   Thượng nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Nội các Đặc trách
(Vấn đề An toàn thực phẩm và Bảo vệ người tiêu dùng)
(Vấn đề Sinh đẻ ít)
(Kế hoạch Cộng đồng)
Mori Masako   Thượng nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Nội các Đặc trách
Vấn đề
Kinh tế Tài chính
Amari Akira   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -
Bộ trưởng Nội các Đặc trách
Cải cách Hành chính
Inada Tomomi   Hạ nghị sĩ
Đảng Dân chủ Tự do
- -

Tham khảoSửa đổi