Nội các Goebbels

Nội các Joseph Goebbels là nội các được thành lập theo như ý nguyện trong di chúc của Adolf Hitler vào ngày 30 tháng 4 năm 1945.[1][2] Trong di chúc, Hitler đã phong Đô đốc Karl Dönitz làm Tổng thống. Bản thân nội các này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, và bị kế nhiệm vào ngày 2 tháng 5 năm 1945 bởi Chính phủ Flensburg.[3] Lý do cho việc này là Joseph Goebbels đã tự kết liễu đời mình vào ngày 1 tháng 5 và Martin Bormann cũng làm theo như vậy vào ngày hôm sau.

Nội các Goebbels

Nội các Quốc kì Đức Quốc xã của Đức
Lịch sử
Ngày thành lập30 tháng 4 năm 1945
Ngày kết thúc2 tháng 5 năm 1945
Thành viên và tổ chức
Lãnh đạo Chính phủThủ tướng Joseph Goebbels
Đảng chính trịĐảng Quốc xã
Lịch sử
Bầu cửKhông
Trước
Nội các Hitler (1934-1945)

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Adolf Hitler. “Politisches Testament 1945”. NS-Archiv Dokumente zum Nationalsozialismus.
  2. ^ Hitler, Adolf. “My Political Testament”.
  3. ^ Peter Maxwill. “Reichsregierung ohne Reich”. SpiegelOnline. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 5 năm 2013.