Nội dung mởthuật ngữ mới do David Wiley sáng tạo ra vào năm 1998[1] để miêu tả về các tác phẩm sáng tạo mà những người khác có thể sao chép hoặc tự do sửa đổi, mà không cần phải xin phép. Thuật ngữ này là tác nhân ra đời của phần mềm nguồn mở.[2] Các nội dung mở được phát hành theo giấy phép mở.

Logo Dự án Nội dung mở (1998)

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Grossman, Lev (ngày 18 tháng 7 năm 1998). “New Free License to Cover Content Online”. Netly News. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 6 năm 2000. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2010. Đã định rõ hơn một tham số trong |archiveurl=|archive-url= (trợ giúp)
  2. ^ Wiley, David (1998). “Open Content”. OpenContent.org. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 1999. Truy cập ngày 17 tháng 4 năm 2012.

Liên kết ngoài sửa