Nội lực

trang định hướng Wikimedia

Nội lực có thể là: