Mở trình đơn chính

Người Nữ Chân (chữ Hán phồn thể: 女真; giản thể: 女眞; bính âm: nǚzhēn) là người Tungus ở những vùng Mãn Châu và miền Bắc Triều Tiên. Họ thành lập nhà Kim (tiếng Nữ Chân cổ: ancun gurun; tiếng Mãn Châu chuẩn: aisin gurun) từ 1115, đến 1234 thì bị quân Mông Cổ tiêu diệt. Thế kỷ 17, Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Nurhaci) thống nhất các bộ tộc Nữ Chân lập ra nhà Hậu Kim, sau đó con trai Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Hoàng Thái Cực đổi tên tộc Nữ Chân thành tộc Mãn Châu, tức dân tộc Mãn.

Tham khảoSửa đổi