NGO

trang định hướng Wikimedia

NGO là một từ viết tắt hoặc mã tiếng Anh để chỉ: