NSFW

Từ lóng Internet

Not safe/suitable for work, viết tắt là NSFW, là một từ lóng Internet hay nhãn tốc ký được sử dụng trong các thư điện tử, video, và môi trường thảo luận có tính tương tác (ví dụ như diễn đàn trực tuyến, blog, hoặc các trang web cộng đồng) để báo hiệu rằng các URL hoặc siêu liên kết này chứa hình ảnh khỏa thân, khiêu dâm, tục tĩu hoặc gây phiền phức. Người xem những nội dung này thường không muốn bị ai nhìn thấy hành động của mình tại nơi công cộng hoặc những nơi nghiêm túc như công sở.

Để xác định một nội dung được coi là NSFW luôn tùy thuộc vào chủ quan người đánh giá, và đặt ra nhiều thách thức cho các học giả nghiên cứu về tình dục.[1]

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2007, Drew Curtis, người sáng lập Fark.com, nộp đơn[2] xin đăng ký thương hiệu cho cụm từ này, nhưng không được chấp nhận.[3]

Ngược lại, thuật ngữ safe for work, đôi khi được viết tắt là SFW, được gắn cho các nội dung có tựa đề gây nghi vấn hoặc có thể chứa các nội dung NSFW, nhưng thực tế lại hoàn toàn bình thường.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Attwood, Feona; I. Q. Hunter (tháng 10 năm 2009). “Not suitable for work? Teaching and researching the sexually explicit”. Sexualities. 12 (5): 547–557. doi:10.1177/1363460709340366.
  2. ^ Wortham, Jenna (ngày 10 tháng 12 năm 2007). “Fark 'NSFW' Trademark Bid All in Good Snark?”. Wired.com. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2009. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2012.
  3. ^ Notice of Abandonment, US serial number 77338491. USPTO, 29 tháng 5 năm 2009.