NaK là hợp kim của natri (Na) với kali (K). NaK không bền vững ở môi trường không khí bình thường. Chúng phản ứng hoá học rất mạnh với không khínước, chúng được bảo quản bằng việc cách biệt với môi trường xung quanh. Chỉ cần một lượng nhỏ, khoảng 1 gram, chúng có thể phát nổ rất nguy hiểm.

NaK
NaK alloy.jpg
Nhận dạng
Số CAS11135-81-2
Thuộc tính
Công thức phân tửNaK
Khối lượng mol60
Bề ngoàiKim loại lỏng
Khối lượng riêng0.866 g/mL
Điểm nóng chảy
Điểm sôi
Các nguy hiểm
Nguy hiểm chínhDễ cháy (F), Ăn mòn (C)
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Tham khảoSửa đổi