Nagoya Broadcasting Network

Đài truyền hình ở Nagoya ở Nhật bản

{{Thông tin đài phát sóng}} có thể chỉ một trong số các bản mẫu sau đây:

{{Trang định hướng bản mẫu}} không nên được sử dụng trong không gian chính.Nagoya Broadcasting Network Co., Limited (名古屋テレビ放送株式会社 Nagoya Terebi Hōsō Kabushiki-gaisha?), biệt danh: Mētele (メーテレ Mētere) là một đài truyền hình liên thông với All-Nippon News Network (ANN) tại Nagoya. Được phát sóng ở Aichi, GifuMie.

Trạm Sửa đổi

Analog Sửa đổi

JOLX-TV

 • Nagoya TV Tower - Kênh 11
 • Toyohashi - Kênh 60
 • Takayama - Kênh 12
 • Gujo-Hachiman - Kênh 6
 • Nabari - Kênh 56
 • Toba - Kênh 4
 • Ise - Kênh 61
 • Owase - Kênh 10
 • Kumano - Kênh 11,...

Kĩ thuật số Sửa đổi

JOLX-DTV

 • Remote Controller ID 6
 • Nagoya (Seto Digital Tower) - Kênh 2
 • Toyohashi, Chuno, Nakatsugawa, Takayama và Ise - Kênh 14
 • Nabari - Kênh 37

Các chương trình Sửa đổi

Đang lên sóng Sửa đổi

Khu vực (ở Aichi, Gifu và Mie) Sửa đổi

Quốc gia Sửa đổi

Từng phát sóng Sửa đổi

Khu vực Sửa đổi

Quốc gia Sửa đổi

Các đài truyền hình khác ở Nagoya Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi

Bản mẫu:TV Asahi Networks

Đài truyền hình ở Chūbu
Tỉnh NHK NNN JNN FNN ANN TXN JAITS
Niigata Niigata TeNY BSN NST UX
Nagano Nagano TSB SBC NBS abn
Yamanashi Kōfu YBS UTY
Shizuoka Shizuoka SDT SBS SUT SATV
Aichi Nagoya CTV CBC THK NBN TVA
Mie Tsu MTV
Gifu Gifu GBS
Toyama Toyama KNB TUT BBT
Ishikawa Kanazawa KTK MRO ITC HAB
Fukui Fukui FBC FTB (FBC)