Nai (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Nai trong tiếng việt có thể là:

Động vật
Thực vật