Quận Nam Cảng
南港區

Taipei WTC Nangang EXPO Hall
Tên cũ: none
Vùng Đông Đài Bắc
Quận trưởng Jiang Qing-Hui (江慶輝)
Diện tích Xếp hạng thứ 5 trên 12
  • Tổng
21.8424 km²
Dân số Xếp hạng thứ 12 trên 12
  • Tổng
112.743
5.152/km²
(里; li): 19
Lân (鄰; lin): 423
Mã bưu chính 115

Nam Cảng (tiếng Trung: 南港區; bính âm: Nángǎng Qū) là một quận (khu) ở phía đông Đài Bắc, Đài Loan. Quận có diện tích 21,8424 km2, dân số thời điểm tháng 4 năm 2011 là 112.743 người. Quận có Academia Sinica, Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall, và Công viên phần mềm Nam Cảng (NKSP).

Nam Cảng khu
Phồn thể南港區

Tham khảo sửa