Nam Hà (tỉnh)

tỉnh cũ Việt Nam ( -1975)

Nam Hà là một tỉnh cũ của Việt Nam nằm ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ, với tỉnh lỵ là thành phố Nam Định.

Tỉnh Nam Hà
Tỉnh của Việt Nam

 

 

1965–1975
1991–1996

 

 

Cờ Tỉnh Nam Hà

Cờ
Thủ đô Thành phố Nam Định
Lịch sử
 -  Hợp nhất 2 tỉnh Nam ĐịnhThái Nguyên thành lập tỉnh Nam Hà 1965
 -  Hợp nhất với tỉnh Ninh Bình thành lập tỉnh Hà Nam Ninh 1975
 -  Tách tỉnh Hà Nam Ninh thành 2 tỉnh Nam Hà và Ninh Bình 1991
 -  Tách tỉnh Nam Hà thành 2 tỉnh Nam ĐịnhHà Nam 1996
Hiện nay là một phần của Nam Định
Hà Nam

Địa lýSửa đổi

Tỉnh Nam Hà có vị trí địa lý:

Lịch sửSửa đổi

Tỉnh được thành lập ngày 21 tháng 4 năm 1965 trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Hà NamNam Định.

Sau khi hợp nhất tỉnh, các huyện cũng được hợp nhất:

Từ ngày 27 tháng 12 năm 1975, Nam Hà lại được hợp nhất với Ninh Bình thành tỉnh Hà Nam Ninh.

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, tỉnh Nam Hà được tái lập. Khi tách ra tỉnh Nam Hà có diện tích 2.423,59 km², dân số là 2.435.995 người, gồm thành phố Nam Định (tỉnh lỵ), thị xã Hà Nam và 11 huyện: Bình Lục, Duy Tiên, Hải Hậu, Kim Bảng, Lý Nhân, Nam Ninh, Nghĩa Hưng, Thanh Liêm, Vụ Bản, Xuân Thủy, Ý Yên.

Theo thống kê năm 1993, tỉnh có diện tích 2.479,8 km², dân số là 2.590.373 người.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX ra nghị quyết chia tỉnh Nam Hà để tái lập tỉnh Hà Nam và tỉnh Nam Định:

Tham khảoSửa đổi