Nam Phi (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Nam Phi, trong tiếng Việt, có thể là: