Nanthasen (? - tháng 7 năm 1795) vương hiệu đầy đủ Somdet Brhat Chao Anandasena Bungmalaya Chandapuri Sri Sadhana Kanayudha Visudhirattana Rajadhanipuri Rama Lan Xang Krum Klao, tiếng Việt gọi là Chiêu Nan (昭難), là một vua của Vương quốc Viêng Chăn, trị vì từ tháng 11 năm 1781 đến tháng 1 năm 1795.

Nanthasen
vua Viêng Chăn
Vua Viêng Chăn
Tại vịtháng 11 năm 1781 - tháng 1 năm 1795
Tiền nhiệmPhraya Supho (toàn quyền người Thái Lan)
Kế nhiệmInthavong
Thông tin chung
Tước hiệuSomdet Brhat Chao Anandasena Bungmalaya Chandapuri Sri Sadhana Kanayudha Visudhirattana Rajadhanipuri Rama Lan Xang Krum Klao
Thân phụOng Bun
Sinh?
Mấttháng 7 năm 1795
Viêng Chăn

Tham khảoSửa đổi