Nara

trang định hướng Wikimedia

Nara có thể chỉ:

Người

sửa
  • Người Nara, một dân tộc sống dọc bờ sông Nile ở nước Eritrea.
  • Na Lạp (Nara), một thị tộc quan trọng của người Nữ Chân.

Địa danh

sửa