Neo-classical metal là một nhánh xuất phát từ Heavy Metal và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi nhạc cổ điển. Do đó cũng có thể coi neo-classical metal là thuộc trường phái nhạc bán cổ điển.

Định nghĩa

sửa

Thành phần

sửa

Âm thanh

sửa

Tham khảo

sửa