Neo-classical metal là một nhánh xuất phát từ Heavy Metal và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi nhạc cổ điển. Do đó cũng có thể coi neo-classical metal là thuộc trường phái nhạc bán cổ điển.

Định nghĩaSửa đổi

Thành phầnSửa đổi

Âm thanhSửa đổi

Ban nhạcSửa đổi

Nhạc sĩSửa đổi

Tham khảoSửa đổi