Neryungri (tiếng Nga: Нерюнгри) là một thành phố Nga. Thành phố này thuộc chủ thể Cộng hòa Sakha. Thành phố có dân số 66.269 người (theo điều tra dân số năm 2002). Đây là thành phố lớn thứ 238 của Nga theo dân số năm 2002. Dân số qua các thời kỳ:

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:Cộng hòa Sakha