New Guinea (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Các từ New Guinea (tiếng Anh), Nouvelle-Guinée (tiếng Pháp) hay Tân Guinea thường được dùng để chỉ đảo New Guinea nằm tại Nam Thái Bình Dương. Ngoài ra các quốc gia hay cựu thuộc địa sau đây cũng dùng tên này: