Nexin là một protein liên kết, ngăn các vi ống ở lớp ngoài của lông chuyển di chuyển hỗn loạn, tránh để protein vận động như phân tử dynein hòa tan toàn bộ cấu trúc.[1]

Mặt cắt ngang lông chuyển

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Walter F., PhD. Boron (2003). Medical Physiology: A Cellular And Molecular Approach. Elsevier/Saunders. tr. 1300. ISBN 1-4160-2328-3.
Sách
  • GSTS. BS. Trịnh Bình (2007). Mô - phôi (Phần mô học). Nhà xuất bản Y học. tr. 28. Chú thích có tham số trống không rõ: |1= (trợ giúp)