Mở trình đơn chính
Nước, ThỏHươu: ba trong 20 biểu tượng ngày trong lịch Aztec, từ đá lịch Aztec.

Ngày là một đơn vị thời gian bằng 24 giờ, tương đương khoảng thời gian Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh chính nó (với quy chiếu Mặt Trời)[1][2]. Năm 1960, giây được định nghĩa lại theo chuyển động quỹ đạo của Trái đất trong năm 1900, và được chỉ định làm đơn vị thời gian cơ bản của SI. Đơn vị đo "ngày", được định nghĩa là 86 400 đơn vị giây và được viết tắt thành d. Năm 1967, giây và ngày được định nghĩa lại theo thời gian chuyển đổi electron nguyên tử.[3] Một ngày thông thương bằng 86 400 giây, thêm hoặc giảm 1 giây nhuận trong giờ Phối hợp Quốc tế, và đôi khi cộng hoặc trừ một giờ ở những vị trí có thay đổi so với quy ước giờ mùa hè.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Weisstein, Eric W. (2007). “Solar Day”. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2011. 
  2. ^ Weisstein, Eric W. (2007). “Day”. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2011. 
  3. ^ BIPM (2014) [2006]. “Unit of time (second)”. SI Brochure (ấn bản 8). 

Liên kết ngoàiSửa đổi