Ngày kỷ niệm theo tên của Ba Lan

bài viết danh sách Wikimedia

Theo truyền thống, lễ kỷ niệm cho tên (tiếng Ba Lan: imieniny) được coi là quan trọng hơn cả lễ sinh nhật ở Ba Lan, đặc biệt là những người ở thế hệ cũ[1]. Tuy nhiên, tổ chức chúc mừng sinh nhật ngày càng phổ biến và quan trọng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ cũng như người già ở các vùng lãnh thổ lấy lại sau Chiến tranh thế giới thứ hai do những ảnh hưởng của Tin lành Phổ còn lại.

Lễ kỷ niệm tên liên quan đến việc tụ tập và giao lưu với bạn bè và gia đình tại nhà của chủ bữa tiệc, cũng như tặng quà hoặc hoa ở nhà và những nơi khác, chẳng hạn như tại nơi làm việc. Truyền thống này không bao gồm các khu vực của Thượng Silesia và Kashubia. Lịch của các địa phương thường chứa những cái tên được chọn kèm một ngày nhất định để tổ chức. Nếu một tên được tổ chức vào hơn một ngày, thì thông thường sẽ chọn ngày đầu tiên sau ngày sinh nhật của người chủ lễ.

Danh sách các tên được chọn và ngày tổ chức.

 

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “All About Polish Name Day (Imieniny)”.