Ngày lễ tình yêu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Ngày lễ tình nhân)

Ngày lễ tình yêu có thể là:

  • Valentine, ngày lễ tình yêu xuất phát từ nền Văn hóa phương Tây
  • Thất tịch, ngày lễ tình yêu xuất phát từ nền văn hóa phương Đông