Ngô đồng (định hướng)

Ngô đồng trong tiếng Việt có thể là tên gọi của một số loài thực vật:

  • Là tên gọi chung của các loài trong chi Firmiana (họ Malvaceae) nguồn gốc khu vực ôn đới, cận nhiệt đới và nhiệt đới châu Á. Một số loài bao gồm:
  • Trong tên gọi của một số loài thuộc họ Euphorbiaceae được du nhập từ vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới châu Mỹ và châu Phi. Cụ thể:
    • Jatropha podagrica: Dầu lai có củ, dầu lai lá sen, ngô đồng, ngô đồng cảnh, sen lục bình.
    • Hura crepitans: Vông đồng, mã đậu, ba đậu tây, ngô đồng.