Ngô (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Ngô trong tiếng Việt có thể là: