Ngô Dư Kiều Nghi Ngô

Ngô Dư Kiều Nghi Ngô (chữ Hán: 吳餘橋疑吾), là vị vua thứ chín của nước Ngô tồn tại từ cuối thời nhà Thương sang thời Đông Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Ngô Dư Kiều Nghi Ngô
吳餘橋疑吾
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Ngô
Trị vì? - 920 TCN
Tiền nhiệmNgô Cường Cưu Di
Kế nhiệmNgô Kha Lư
Thông tin chung
Hậu duệ
Chính quyềnnước Ngô
Thân phụNgô Cường Cưu Di
Sinh1070 TCN
Mất
Trung Quốc

Ông mang họ Cơ, là con của Ngô Cường Cưu Di – quân chủ thứ 8 nước Ngô.

Sử sách không ghi chép thời gian ông làm quân chủ, không rõ năm bắt đầu, năm mất và các sự kiện trong thời gian ông ở ngôi.

Sau khi ông mất, con ông là Cơ Kha Lư lên nối ngôi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi