Ngô Kha Tương (chữ Hán: 吳柯相), là vị vua thứ bảy của nước Ngô tồn tại từ cuối thời nhà Thương sang thời Đông Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Ngô Kha Tương
吳柯相
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Ngô
Tiền nhiệmNgô Hùng Toại
Kế nhiệmNgô Cường Cưu Di
Thông tin chung
Hậu duệ
Chính quyềnnước Ngô
Thân phụNgô Hùng Toại
Sinh1150 TCN
Mất
Trung Quốc

Ông mang họ Cơ, là con của Ngô Hùng Toại – quân chủ thứ 6 nước Ngô.

Sử sách không ghi chép thời gian ông làm quân chủ, không rõ năm bắt đầu, năm mất và các sự kiện trong thời gian ông ở ngôi.

Sau khi ông mất, con ông là Cơ Cường Cưu Di lên nối ngôi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi