Ngô Phả Cao (chữ Hán: 吳頗高), là vị vua thứ 16 của nước Ngô thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.

Ngô Phả Cao
吳頗高
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Ngô
Trị vì681 TCN - 672 TCN
Tiền nhiệmNgô Chuyển
Kế nhiệmNgô Câu Ty
Thông tin chung
Hậu duệ
Chính quyềnnước Ngô
Thân phụNgô Chuyển
Sinh790 TCN
Mất
Trung Quốc

Ông mang họ Cơ, là con của Ngô Chuyển – vua thứ 15 nước Ngô.

Sử sách không ghi chép thời gian ông làm vua, không rõ năm bắt đầu, năm mất và các sự kiện trong thời gian ông ở ngôi.

Sau khi ông mất, con ông là Cơ Câu Ty lên nối ngôi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi