Ngô phu nhân

trang định hướng Wikimedia

Ngô phu nhân (giản thể: 吴夫人; phồn thể: 吳夫人) có thể đề cập đến:

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Nhật Bản sửa