Mộ (đồng nghĩa: mồ hay mả hay còn gọi chung là mồ mả, hay còn gọi là nơi chôn cất) là nơi người chết được chôn cất hay còn được gọi là nơi người đã vĩnh viễn ra đi an nghỉ theo hình thức mai táng (khi đã chôn cất xuống đất gọi là mộ phần hay phần mộ thường được đắp có bia đá hoặc cắm Thánh giá nếu người mất là giáo dân). Những nơi chôn cất mồ mả hoang vu vắng lặng ít được coi sóc được gọi là nghĩa địa hay bãi tha ma. Là một phương thức táng người đã khuất phổ biến toàn thế giới theo hình thức địa táng, mộ thường nằm tập trung ở các nghĩa trang hoặc nằm riêng lẻ, với xác người chết hoặc tro đốt xác chôn bên dưới. Mộ có cái có nhà mồ hoặc có quy mô bề thế hơn được gọi là lăng hay lăng mộ, lăng tẩm (thường dùng để nơi cất giữ di hài của vua chúa và danh nhân). Mộ thường chứa đựng những đồ vật dấu tích cho các nhà khảo cổ về cuộc sống và văn hóa của các thời kỳ trước đó. Trong một vài tôn giáo, người ta tin rằng thể xác cần phải nguyên vẹn thì linh hồn mới tồn tại và trong một vài tôn giáo khác, sự phân hủy hoàn toàn của thể xác rất quan trọng cho sự yên nghỉ của những linh hồn người đã khuất (Do Thái giáo).

Một ngôi mộ ở Việt Nam
Một khu mộ của người Tà Ôi sau khi cải táng (bốc mộ)
Ngôi mộ giả tưởng niệm Anne Frank và chị gái, Margot Frank, những nạn nhân nổi tiếng của Holocaust
Một ngôi mộ ở Marrakech, Maroc

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa