Ngôn Yển (言偃, 506-443TCN), tự Tử Du (子游), hậu thế truy tặng là "Ngô hầu", là một trong Khổng Môn Thập triết, được Khổng Tử đánh giá có tài về văn học.

Ngôn Yển
言偃
Thông tin cá nhân
Sinh506 TCN
Mất443 TCN
Giới tínhnam
Học vấn
Thầy giáo
Khổng Tử
Nghề nghiệpnhà triết học
Tôn giáoNho giáo
Tên tiếng Trung
Tiếng Trung
Tên tự
Tiếng Trung
Còn xưng
Tiếng Trung
Tôn xưng
Tiếng Trung
Nghĩa đenThầy Ngôn

Tử Du là người nước Ngô. Ông là người ưa văn học, nho phong, chủ trương không nên đàn hặc người trên, chỉ trích bè bạn nhiều, sau Làm quan Tể ấp Vũ Thành, đem nhạc dạy dân.[1]

Tham khảo

sửa
  1. ^ 言子在常熟传90世 孔门七十二贤唯一南方人 (bằng tiếng Trung). Phoenix TV. ngày 23 tháng 4 năm 2013.

Thư mục

sửa