Ngôn ngữ biên dịch

Ngôn ngữ biên dịch (tiếng Anh: compiled language) là ngôn ngữ lập trìnhhiện thực thường là trình biên dịch (bộ dịch tạo ra mã máy từ mã nguồn), chứ không phải trình thông dịch (bộ thực thi mã nguồn từng bước mà không cần dịch trước thời gian chạy).

Thuật ngữ này có vẻ mơ hồ. Về nguyên tắc, bất kỳ ngôn ngữ nào có thể được hiện thực với trình biên dịch hay với trình thông dịch.[1] Một sự kết hợp của cả hai giải pháp cũng rất phổ biến: trình biên dịch có thể dịch mã nguồn sang một số dạng trung gian (thường được gọi là p-code hay bytecode), sau đó được chuyển đến trình thông dịch để thực thi nó.

Ưu điểm và nhược điểmSửa đổi

Chương trình được biên dịch thành mã gốc (native code) vào thời điểm biên dịch có xu hướng chạy nhanh hơn so với chương trình được dịch khi chạy, bởi chi phí của quá trình dịch.

Ngôn ngữSửa đổi

Một số ngôn ngữ thường được coi là được biên dịch:

Công cụSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Ullah, Asmat. “Features and Characteristics of Compiled Languages”. www.sqa.org.uk (bằng tiếng Anh).

Liên kết ngoàiSửa đổi