Ngũ Hồ

trang định hướng Wikimedia

Ngũ hồ là 5 hồ Động Đình và các hồ lân cận, ở đây có nhiều cảnh đẹp. Là nơi mà có thể Lý Bạch khi tiễn Mạnh Hạo Nhiên trong tác phẩm " Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng "đã miêu tả là hoa khói , bởi một phần do nơi này bị bao phủ một lớp sương mù , nên Lý Bạch ngỡ hoa khói - một thứ không có thật nở giữa tháng ba

Theo sách "Tiều học kiểm châu" thì Ngũ Hồ gồm: Thái HồHồ Châu, Xạ Dương hồSở Châu, Thanh Thảo hồNhạc Châu, Đan Dương hồNhuận ChâuCung Đình hồHồng Châu.

Men theo sông Vận Hà đi xuống phía Nam tới Nghi Hưng. Đây là Đào Đô nổi tiếng khắp thiên hạ, trong khoảng non xanh nước biếc óng ánh từng gò từng gò cát tía, có một cảnh sắc riêng.Đi về phía đông, không bao lâu thì tới bờ Thái Hồ. Thái Hồ nằm vắt qua ba châu, sông ngòi vùng đông nam đều chảy vào đó, vòng vèo năm trăm dặm, thời cổ gọi là Ngũ Hồ.

Đứng cạnh hồ chỉ thấy sóng dài xa tít tới tận chân trời, đưa mắt nhìn ra chỉ thấy một màu xanh biếc và bảy mươi hai đỉnh núi xanh thẫm nhô lên trên ba vạn sáu ngàn khoảnh ba đào.

Tham khảo sửa