Ngũ hổ tướng

trang định hướng Wikimedia

Ngũ hổ tướng có thể là: