Ngũ thường (tiếng Anh: the five cardinal virtues [1]) với chữ "ngũ" là năm và chữ "thường" là hằng có hay là đức tính của con người. Ngũ thường là năm điều phải hằng có trong khi ở đời, gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín xuất phát từ Nho giáo của Trung Quốc.[2][3] Thuật ngữ tam cương thường được nhắc liền mạch với ngũ thường thành cụm tam cương-ngũ thường.[4]

NhânSửa đổi

Nhân trong ngũ thường là lòng yêu thương đối với vạn vật. Ứng với Mộc trong ngũ hành.

NghĩaSửa đổi

Nghĩa có nghĩa là phải cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải. Ứng với Kim trong ngũ hành.

LễSửa đổi

Lễ mang tính tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử với mọi người. Ứng với Hỏa trong ngũ hành.

TríSửa đổi

Trí là sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng sai. Ứng với Thổ trong ngũ hành.

TínSửa đổi

Tín là phải giữ đúng lời hứa. Ứng với Thủy trong ngũ hành.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Phan Van Giuong. Tuttle Compact Vietnamese Dictionary. Tuttle Publishing, 2008. Trang 242. ISBN 0804838712
  2. ^ Lý Minh Tuấn. Tứ thư bình giải. Công ty Văn hóa Hương Trang. Trang 23.
  3. ^ “a) Tam-Cang và Ngũ-Thường - Phật giáo Hòa Hảo”. Truy cập 5 tháng 7 năm 2015. 
  4. ^ Gia Khánh Đinh. Tổng tập văn học Việt Nam, Tập 13. Khoa Học Xã Hội, 2000. Trang 504.