Người đại diện tài năng

Người đại diện tài năng hay người đại diện nghệ sĩ là người tìm kiếm việc làm cho các diễn viên, tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ âm nhạc, người mẫu, nhà sản xuất, vận động viên chuyên nghiệp (trong trường hợp này gọi là người đại diện thể thao), nhà văn, nhà báo và những người khác trong vô vàn các ngành kinh doanh giải trí và truyền thông. Người đại diện còn tham gia bảo vệ, hỗ trợ và thúc đẩy quyền lợi của thân chủ mình. Người đại diện không thể tự mình sản xuất chương trình riêng do mâu thuẫn về quyền lợi. Người đại diện tài năng phải thân thiết với thân chủ của mình. Họ phải biết những loại công việc nào mà thân chủ họ có thể và không thể làm để kết hợp chúng với các công việc khác nhau.

Sở hữu một người đại diện là không bắt buộc cần thiết, nhưng sẽ giúp nghệ sĩ có việc làm.

Những công ty quản lý tài năng hàng đầu sửa

Cơ quan đại diện báo chí truyền thông sửa

Người đại diện diễn viên và người mẫu sửa

Những công ty quản lý người mẫu hàng đầu sửa

Một vài trong số những công ty quản lý người mẫu hàng đầu trên thế giới là:

Người đại diện âm nhạc sửa

Trong giới âm nhạc, người đại diện khác với người quản lý nghệ sĩ

Công nghiệp du lịch tàu biển sửa

Người đại diện lừa đảo sửa

Nhà quản lý âm nhạc sửa

Khác biệt giữa người đại diện và người quản lý sửa

Người đại diện có thẩm quyền thực hiện các giao dịch cho thân chủ của họ. Người quản lý thiết lập quan hệ với các nhà sản xuất, phòng thu, hãng thu âm, hãng phim và nhà xuất bản. Họ còn dẫn dắt cho sự nghiệp của các nghệ sĩ.

Người đại diện diễn viên tiêu biểu sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa