Người Bố Lãng, một vài từ điển phiên thành người Bu-răng (chữ Hán: 布朗族), còn gọi là Bulong hay Blang, là một dân tộc thiểu số thuộc 56 dân tộc được Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận.

Blang
Tổng dân số
92.000
Khu vực có số dân đáng kể
Trung Quốc: Vân Nam; số lượng nhỏ hơn ở MyanmarThái Lan
Ngôn ngữ
Blang
Tôn giáo
Thượng toạ bộ, Vật linh
Sắc tộc có liên quan
Va

Tham khảo sửa