Người Bố-lãng

Người Bố Lãng, một vài từ điển phiên thành người Bu-răng (chữ Hán: 布朗族), còn gọi là Bulong hay Blang, là một dân tộc thiểu số thuộc 56 dân tộc được Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận.

Blang
[[File:Alternative names:
Bulong|frameless]]
Tổng số dân
92.000
Khu vực có số dân đáng kể
Trung Quốc: Vân Nam; số lượng nhỏ hơn hơ MyanmaThái Lan
Ngôn ngữ
Blang
Tôn giáo
Thượng toạ bộ, Animist
Sắc tộc có liên quan
Va

Tham khảoSửa đổi