Người Batak

Thuật ngữ tập hợp dùng để chỉ một số nhóm sắc tộc tại Indonesia

Người Batak hay Batak là thuật ngữ tập hợp được sử dụng để chỉ một số nhóm sắc tộc Austronesia nói tiếng thuộc nhóm ngôn ngữ BatakBắc Sumatra, Indonesia. Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ bao gồm người Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Angkola, và Mandailing [1] là các nhóm liên quan với các ngôn ngữ và phong tục riêng biệt (adat).

Nhóm ngôn ngữ Batak là thành viên của ngữ tộc Malay-Polynesia thuộc ngữ hệ Nam Đảo.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Nalom Siahaan (1964), Sedjarah kebudajaan Batak: suatu studi tentang suku Batak (Toba, Angkola, Mandailing, Simelungun, Pakpak Dairi, Karo), Napitupulu, OCLC 690038854 

Liên kết ngoàiSửa đổi