Người Senoi (cũng được phát âm là Sengoi hay Sng'oi) là một nhóm người Malaysia được xếp vào nhóm Orang Asli, những người bản địa của bán đảo Mã Lai. Người Senoi là nhóm có số lượng lớn nhất của Orang Asli và phân bố rộng rãi trên bán đảo.

Người Senoi
Sengoi / Sng'oi
Một người Senoi (đứng phía sau) khii dẫn đường du lịch ở núi Korbu, Perak, Malaysia.
Tổng dân số
60.000[1]
Khu vực có số dân đáng kể
 Malaysia
Bán đảo Malaysia60.000[1]
Ngôn ngữ
Nhóm Senoi (Semai, Temiar), Jah Hut, Semaq Beryli, Mah Meri, Che Wong, Temoq, Malay
Sắc tộc có liên quan
Orang Asli (Semai, Temiar, Mah Meri, Jah Hut, Semaq Beryli, Cheq Wong)

Người Senois nói các loại ngôn ngữ Asli khác nhau mà đều là thành viên của ngữ hệ Nam Á. Nhiều người trong số họ là song ngữ, nói ngôn ngữ quốc gia là tiếng Mã Lai (Bahasa Malaysia). Phương tiện sinh kế chính của họ là nông nghiệp nương rẫy, có thể được bổ sung bằng săn bắn, câu cá, thu gom chế biến và bán lâm sản.

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa