Người Trung Quốc đại lục hay người đại lục là những người Hoa sinh sống tại vùng lãnh thổ gọi là "đại lục". Từ này thường được sử dụng trong ngữ cảnh về khu vực do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quản lý, chỉ những người đến từ Trung Quốc đại lục, đối lập với các khu vực khác do thể chế này quản lý như Hồng Kông hay Ma Cao.

Người đại lục tại Đài LoanSửa đổi

Người đại lục tại Hồng KôngSửa đổi

Nguồn tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi