Người dùng (điện toán)

Người dùng (tiếng Anh: user) là người sử dụng máy tính hoặc dịch vụ mạng. Người dùng hệ thống máy tính và các sản phẩm phần mềm thường thiếu chuyên môn kỹ thuật cần thiết để hiểu đầy đủ cách thức hoạt động của chúng. Người dùng cấp cao (power user) dụng các tính năng nâng cao của chương trình, mặc dù họ không nhất thiết có khả năng lập trình máy tínhquản trị hệ thống.[1][2]

Trong một chương trình máy tính hoặc trang web, người dùng thường được biểu thị bằng một biểu tượng trừu tượng của một người

Một người dùng thường có tài khoản người dùng (user account) và được xác định cho hệ thống bằng tên người dùng (username hay user name). Các điều khoản khác cho tên người dùng bao gồm tên đăng nhập (login name), tên màn hình (screenname hay screen name), tên tài khoản (account name), tên hiệu (nickname hay nick).

Một số sản phẩm phần mềm cung cấp dịch vụ cho các hệ thống khác và không có người dùng cuối trực tiếp.

Người dùng cuối

sửa

Tài khoản

sửa

Thuật ngữ

sửa

Một số chuyên gia về khả năng sử dụng đã bày tỏ sự không thích thuật ngữ "người dùng" và đã đề xuất thay đổi nó.[3] Don Norman tuyên bố rằng "Một trong những từ khủng khiếp mà chúng tôi sử dụng là 'người dùng'. Tôi đang ở trong một cuộc thập tự chinh để loại bỏ từ 'người dùng'. Tôi thích gọi họ là 'người' (people)." [4]

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Power Users' Guide”. sap.com. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2015.
  2. ^ “Windows Confidential: Power to the Power User”. microsoft.com. 2012. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2015.
  3. ^ Don Norman. “Words Matter. Talk About People: Not Customers, Not Consumers, Not Users”. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 8 năm 2019. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2019.
  4. ^ “Don Norman at UX Week 2008 © Adaptive Path”. Truy cập ngày 8 tháng 11 năm 2010.

Bài viết này dựa trên nguồn lấy từ Từ điển trực tuyến miễn phí về máy tính trước ngày 1 tháng 11 năm 2008 và được hợp nhất theo các điều khoản "cấp lại giấy phép" của GFDL, phiên bản 1.3 hoặc mới hơn.