Người lái buôn thành Venice

Người lái buôn thành Venice》 (tiếng Anh: The Merchant of Venice) là một vở kịch của thế kỉ XVI của William Shakespeare, viết về một thương gia thành Venice tên là Antonio, người đã không có khả năng trả một khoản nợ lớn vay của một người chuyên cho vay lãi Người Do Thái tên là Shylock. Vở kịch được cho là đã được sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1598-1596. Mặc dù trong quyển First Folio nó đã được phân loại là hài kịch và cũng có chung một số khía cạnh nhất định với những vở hài kịch lãng mạn khác của William Shakespeare, vở kịch được nhớ đến nhiều nhất với những phân cảnh kịch tính của nó, nổi tiếng nhất là Shylock và bài diễn thuyết nổi tiếng "Người Do Thái không mắt?" về bản chất của loài người của hắn ta. Một phân cảnh đáng chú ý nữa là đoạn độc thoại của Portia về "the quality of mercy".

Tham khảoSửa đổi