Người lái buôn thành Venice

Người lái buôn thành Venice》 (tiếng Anh: The Merchant of Venice) là một vở kịch viết về một trong những thế kỷ 16 Venetian thương gia mắc một món nợ rất lớn cho Người Do Thái bởi tầm cỡ của William Shakespeare. Vở kịch được nghi ngò được mô tả trong các năm từ 1598-1596 năm. Không giống như các bộ phim hài trong khi được phân loại có một mặt bi thảm, của Shylock và cực được biết đến như một đại sứ của "Người Do Thái không mắt?". Chơi này cũng nổi tiếng là "Bản chất của từ bi, của cảnh Portia.