Theo luật, người nước ngoài (tiếng Anh: alien) là bất kỳ người nào (bao gồm cả tổ chức) không phải là công dân hoặc quốc tịch của một quốc gia cụ thể,[1][2][3][4] mặc dù các định nghĩa và thuật ngữ khác nhau ở một mức độ nào đó tùy thuộc vào lãnh thổ hoặc khu vực. Tuy nhiên, khái quát hơn, thuật ngữ "người ngoại kiều" được coi là đồng nghĩa với người nước ngoài.[5]

Từ vựng sửa

Thuật ngữ "alien" trong tiếng Anh có nguồn gốc từ Tiếng Latinh alienus, từ đó lại có nguồn gốc từ mancupatis trong ngôn ngữ Ấn-Âu, (một bộ lạc thuộc nền văn minh Etrusca), có nghĩa là nô lệ. Tiếng Latinh sau này có nghĩa là người lạ, người nước ngoài hoặc người không có quan hệ huyết thống.[6]Các thuật ngữ tương tự như "người nước ngoài" trong ngữ cảnh này bao gồm người ngoại kiềungười đổ bộ.[7]

Phân loại sửa

Người nước ngoài có thể thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Một người nước ngoài được cho phép lưu trú tại quốc gia mà đó là nước ngoài đối với người đó.
  • Một người nước ngoài có qưyền lưu trú tạm thời hoặc vĩnh viễn ở một nước (là nước ngoài đối với người đó).

Tham khảo sửa

  1. ^ “Alien”. Britannica. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2021. Người nước ngoài, theo luật pháp quốc gia và quốc tế, một cư dân sinh ra ở nước ngoài không phải là công dân do huyết thống hoặc nhập tịch và vẫn là công dân hoặc chủ thể của một quốc gia khác.
  2. ^ Garner, Bryan A. (25 tháng 6 năm 2009). alien (ấn bản 9). Black's Law Dictionary. tr. 84. ISBN 978-0-314-19949-2. Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2018. Một người cư trú trong biên giới của một quốc gia nhưng không phải là công dân hoặc chủ thể của quốc gia đó; một người không trung thành với một quốc gia cụ thể - Tại Hoa Kỳ, ngoại kiều là người được sinh ra bên ngoài quyền tài phán của Hoa Kỳ, là đối tượng của một số chính phủ nước ngoài và chưa nhập quốc tịch theo luật pháp Hoa Kỳ.
  3. ^ “alien”. law.academic.com. Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2018.
  4. ^ ("Thuật ngữ 'person' có nghĩa là một cá nhân hoặc một tổ chức.")
  5. ^ (giải thích rằng "thuật ngữ 'công dân nước ngoài' có nghĩa là.... (2) một cá nhân không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân Hoa Kỳ (như được định nghĩa trong mục 1101(a)(22) của tiêu đề 8) và là người không được chấp nhận thường trú hợp pháp, theo định nghĩa của mục 1101(a)(20) của tiêu đề 8.").
  6. ^ Từ điển tiếng Latinh Oxford cho Alienus
  7. ^ Van Houtum, Henk. "The mask of the border." The Routledge Research Companion to Border Studies. Routledge, 2016. 71-84.