Người nổi tiếng

cá nhân nổi bật có khả năng dẫn dắt một vài cấp độ làm mê hoặc công chúng hoặc khi họ xuất hiện trên truyền thông

Trong tiếng Việt, thuật ngữ người nổi tiếng có hai trường nghĩa:

  • Người nổi tiếng hay celeb ý chỉ một cá nhân hay một nhóm người có danh tiếng và được công chúng thừa nhận một cách rộng rãi, với hệ quả trực tiếp là được các phương tiện truyền thông đại chúng chú ý đến. Họ có thể là các danh y, danh thủ, danh họa, danh ca, danh hài...
  • Người nổi tiếng hay danh nhân (Hán Nôm: 名人) nghĩa là người có danh tiếng bởi có công trạng với xã hội và được xã hội ghi nhận. Họ có thể là những nhà chính trị, nhà quân sự, nhà văn hoá, nhà khoa học...
Nghệ sĩ Andy Warhol, người tạo ra cụm từ "15 minutes of fame" (15 phút nổi tiếng)

Người nổi tiếng trên mạng

sửa

15 phút nổi tiếng

sửa

Tham khảo

sửa

Danh mục sách tham khảo

sửa
  • Goldman, Jonathan (2011) Modernism Is the Literature of Celebrity. Austin: University of Texas Press, 2011. ISBN 978-0-292-72339-9
  • Grinin, Leonid (2009) "'People of Celebrity' as a New Social Stratum and Elite". In Hierarchy and Power in the History of Civilizations: Cultural Dimensions (pp. 183–206). Ed. by Leonid E. Grinin and Andrey V. Korotayev. Moscow: KRASAND/Editorial URSS, 2009.
  • Miles, Barry (1997). Paul McCartney: Many Years From Now. Henry Holt & Company. ISBN 978-0-436-28022-1.Quản lý CS1: ref trùng mặc định (liên kết)
  • Schikel, Richard. Intimate Strangers: The Culture of Celebrity. New York: Doubleday, 1985. ISBN 0-385-12336-1

Đọc thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa