Người nổi tiếng

Cá nhân nổi bật có khả năng dẫn dắt một vài cấp độ làm mê hoặc công chúng hoặc khi họ xuất hiện trên truyền thông
Nghệ sĩ Andy Warhol, người tạo ra cụm từ "15 minutes of fame" (15 phút nổi tiếng)


Người nổi tiếng trên mạngSửa đổi

15 phút nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Danh mục sách tham khảoSửa đổi

  • Goldman, Jonathan (2011) Modernism Is the Literature of Celebrity. Austin: University of Texas Press, 2011. ISBN 978-0-292-72339-9
  • Grinin, Leonid (2009) "'People of Celebrity' as a New Social Stratum and Elite". In Hierarchy and Power in the History of Civilizations: Cultural Dimensions (pp. 183–206). Ed. by Leonid E. Grinin and Andrey V. Korotayev. Moscow: KRASAND/Editorial URSS, 2009.
  • Miles, Barry (1997). Paul McCartney: Many Years From Now. Henry Holt & Company. ISBN 978-0-436-28022-1.
  • Schikel, Richard. Intimate Strangers: The Culture of Celebrity. New York: Doubleday, 1985. ISBN 0-385-12336-1

Đọc thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

  •   Trích dẫn liên quan tới Fame tại Wikiquote
  •   Phương tiện liên quan tới Celebrities tại Wikimedia Commons