Tình nhân

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Người yêu)

Tình nhân hoặc nhân tình có thể là:

  • Người yêu hoặc người đang yêu trong tình yêu , hoặc có tình cảm với nhau. Cũng có thể gọi là Người tình đề cập thêm về khía cạnh tình dục.
  • Cũng có thể được hiểu là nhân tình trong ý nghĩa:
    • Người có quan hệ yêu đương không chính đáng với người khác, thường là người đã có vợ hoặc chồng
    • Bạn tình: Đối tác tình dục
Tranh của Hugues Merle về một đôi nhân tình
Xem thêm