Ngưu Chử

trang định hướng Wikimedia

Ngưu Chử (牛渚) có thể là:

Trung Quốc

sửa
  • Vách đá Ngưu Chử hay vách đá Thái Thạch (nay thuộc trấn Thái Thạch, địa cấp thị Mã An Sơn, tỉnh An Huy) là địa danh chiến lược có tầm quan trọng trong nhiều cuộc chiến tranh thời trung đại Trung Quốc. Tương truyền, gần vách đá Thái Thạch có một cái hang, trong hang có con trâu vàng, nên đặt tên là Ngưu Chử (bãi trâu).

Việt Nam

sửa